Dragi tineri absolvenţi!

Dragi tineri absolvenţi!


     Vă salut în numele colectivului de profesori şi elevi din cadrul Grupului Şcolar Kós Károly.

     Din anul şcolar 2009-2010 şcoala de arte şi meserii se desfiinţează, deci toţi absolvenţii de clasa a VIII-a vor urma clasa a IX-a la liceu. După clasa a XII - a se obţin: diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare european de nivel 3 (tehnician), într-o meserie care presupune atât cunoştinţe practice cât şi teoretice.

     Aceste pregătiri sunt dintre cele mai căutate pe piaţa muncii şi sunt de viitor.

     Elevii au posibilitatea să-şi însuşească cunoştinţele de bază, care sunt necesare e xecutării proiectelor şi aplicării tehnicilor moderne pe calculator, utilizarea programelor CAD, cu posibilitatea continuării studiilor la facultăţi de profil.

     O condiţie esenţială în alegerea şi învăţarea cu succes a unei meserii este ca aceasta să corespundă aptitudinilor şi idealurilor fiecăruia.

     Cu această broşură dorim să vă călăuzim în alegerea drumului în viaţă, prezentându-vă oferta şcolii noastre.

     Liceul Tehnologic „Kós Károly" este una din cele mai mari instituţii de învăţământ din judeţul nostru. Profilurile noastre sunt următoarele: ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR, TÂMPLAR UNIVERSAL, CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE, DULGHER-TÂMPLAR-PARCHETAR, TEHNICIAN DE MEDIU.

     Cu aceste profesii încercăm să facem faţă cerinţelor tot mai mari ale economiei judeţului, prin pregătirea superioară a muncitorilor calificaţi şi a tehnicienilor!

     Astfel dorim să sprijinim formarea voastră profesională printr-o pregătire continuă în cabinete de specialitate şi ateliere de practică într-o şcoală bine dotată. În majoritatea meseriilor se cer cunoştinţe avansate de operare pe calculator şi de aceea şcoala pune la dispoziţia elevilor cabinetele de informatică dotate cu echipamente moderne. În şcoala noastră pregătirea profesională se realizează alături de asimilarea cunoştinţelor teoretice şi de cultură generală.

     Viaţa activă a consiliului elevilor oferă o gamă largă de posibilităţi în formarea unor abilităţi organizatorice şi a muncii în echipă, acumulându-se experienţa necesară propriei realizări. În urma rezultatelor activităţii noastre, elevii pot începe cariera profesională pe piaţa muncii sau pot opta pentru o facultate de profil. În perioada aceasta când fiecare elev trebuie să aleagă o meserie toţi îşi fac vise şi doresc o viaţă plină de succese şi realizări profesionale.

     Dar atingerea viselor şi a idealurilor depinde în cea mai mare măsură de alegerea corectă a drumului de urmat în viaţă. De aici rolul hotărâtor al informării cât mai exacte. Pentru alegerea meseriei şi continuarea studiilor, vă punem la dispoziţie toate informaţiile necesare prin „Zilele deschise" ale şcolii.

     Vă aşteptăm să ne vizitaţi sau vă oferim informaţii la telefon.

Cu respect: Inspector Școlar General prof. Kiss Imre