Oferta școlii pentru 2016-2017

Informaţii utile!


     Toţi absolvenţii de clasa a VIII-a vor urma clasa a IX-a la liceu sau în şcoala profesională de 3 ani. După finalizarea clasei a XII - a se obţine: diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare european de nivel 3 (tehnician),iar după finalizarea învăţământului profesional de 3 ani calificare de nivel 2 într-o meserie care presupune atât cunoştinţe practice cât şi teoretice.

     Aceste pregătiri sunt dintre cele mai căutate pe piaţa muncii şi sunt de viitor.

     Elevii au posibilitatea să-şi însuşească cunoştinţele de bază, care sunt necesare executării proiectelor şi aplicării tehnicilor moderne pe calculator.

1. ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR


     DOMENIUL: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

     Profil: tehnic

     Limba de predare: maghiară

     Nr. clase: 1

     Nr. elevi: 28

     Elevii îşi vor însuşi noţiuni teoretice de bază privind soluţii constructive ale elementelor care intră în alcătuirea construcţiilor, alcătuirea generală a unei clădiri, elemente de rezistenţă (fundaţii, pereţi, scări, acoperişuri etc.), finisaje (tencuieli, pardosea, zugrăveli, tapete), hidroizolaţii, termoizolaţii, etc.

2. TÂMPLAR UNIVERSAL


     DOMENIUL: Fabricarea produselor din Lemn

     Profil: tehnic

     Limba de predare: maghiară

     Nr. clase: 1

     Nr. elevi: 28

     Cine modelează materialul lemnos se poate considera artist, deoarece dintr-o bucată amorfă de lemn realizează un produs care înglobează: munca, talentul, pasiunea și imaginația sa.

3. CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE


     DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie

     Profil: tehnic

     Limba de predare: maghiară

     Nr. clase: 1

     Nr. elevi: 28

     Elevii învaţă să aplice tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare, de producere a tricoturilor pe maşini rectilinii, de confecţionare a produselor din ţesături şi tricoturi.

4. DULGHER-TÂMPLAR-PARCHETAR


     DOMENIUL: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

     Profil: tehnic

     Limba de predare: română

     Nr. clase: 1

     Nr. elevi: 28

     Elevii îşi vor însuşi noţiuni teoretice de bază privind soluţii constructive ale elementelor care intră în alcătuirea construcţiilor, alcătuirea generală a unei clădiri, elemente de rezistenţă,structura acoperişurilor,etc

5. TEHNICIAN DE MEDIU


     DOMENIUL: Teh. ecolog și prot. calit. mediului

     Profil: tehnic

     Limba de predare: maghiara

     Nr. clase: 1

     Nr. elevi: 28

     Ocupatia de TEHNICIAN ÎN PROTECTIA MEDIULUI este specifica domeniului de protectie a mediului, urmarind toate componentele de mediu: aer, apa, sol, mediul biotic. În cadrul acestei specializari, elevii vor participa la diferite activitati cu specific ecologic: activitati desfasurate în aer liber, în natura; vizite la parcuri botanice si gradini zoologice; excursii pe teme ecologice;