Descărcare

Declarație de interese


     Dr. Szőke Ana-Mária

download

     Mátyás Elisabeta

download

Raport Absenteism Școlar


     2016 octombrie

download

Alte     Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

download

     GHID ORIENTATIV DE INSTRUCTAJ - privind legalitatea deţinerii, depozitării, comercializării, transportului şi folosirii articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice

download

     PDI-PAS

download