Iskolánk ajánlata a 2016-2017-es tanévre

Fontos tudnivaló!


     Minden VIII. osztályt végzett diák IX. osztályban, szaklíceumban, vagy 3 éves szakiskolában folytathatja a tanulmányait. Ennek befejeztével érettségi oklevelet és III. szintű, EU-konform, illetve II szintű, EU-konform (a szakiskola esetében) szakképesítést nyernek, olyan szakmában, amely mind gyakorlati, mind elméleti tudást igényel.

     A mai társadalomban és az állandóan fejlődő gazdaságban jól képzett, az új technológiákat is használni képes fiatalok fognak csak érvényesülni.

     Az iskolában a diákok elsajátítják azokat a műszaki alapkészségeket, amelyek szükségesek a rajzok elkészítéséhez, az anyagok és az új technológiák ismeretéhez, tervek kivitelezéséhez, valamint a továbbtanuláshoz, hiszen egyre több új anyag, technológia és eljárás kezd feltűnni a piacon, az elavult hálózatok helyett pedig újakat kell tervezni.

1. KŐMŰVES–KŐFARAGÓ-VAKOLÓ


     SZAKMACSOPORT: Építészet és közművesítés

     DOMENIU: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

     Profil: technikai - tehnic

     Oktatás nyelve: magyar

     Induló osztályok száma: 1 osztály

     Helyek száma: 28

     A tanulók elsajátítják az épületeket alkotó elemekre vonatkozó gyakorlati és elméleti ismereteket, az épületek tartósságát szavatoló tényezőkkel (alap, falfelület, lépcső, tetőzet stb.), a végső kivitelezéssel (vakolás, padlózat, festés, tapétázás stb.), a nedvesség-, hőszigeteléssel és más eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat.

2. ASZTALOS


     SZAKMACSOPORT: Faipari termékek gyártása

     DOMENIU: Fabricarea produselor din lemn

     Profil: technikai - tehnic

     Oktatás nyelve: magyar

     Induló osztályok száma: 1 osztály

     Helyek száma: 28

     Az alapképzés ebben a szakmában kifejleszti a tanulóknál a szépérzéket, a fa megmunkálásának alapfogásait és fontosabb mozzanatait, tervezést.

3. KONFEKCIÓ - ÉS KÉSZRUHAGYÁRTÁS


     SZAKMACSOPORT: Textilipar és bőripar

     DOMENIU: Industrie textilă şi pielărie

     Profil: technikai - tehnic

     Oktatás nyelve: magyar

     Induló osztályok száma: 1 osztály

     Helyek száma: 28

     A tanulók megismerik a ruházati cikkek előállításának technológiáját, tervezését, a gépi anyag-megmunkálást, a szövetből és kelméből készült termékek előállítási módját.

4. ÁCS-ÁLVÁNYOZÓ


     SZAKMACSOPORT: Építészet és közművesítés

     DOMENIU: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

     Profil: technikai - tehnic

     Oktatás nyelve: román

     Induló osztályok száma: 1 osztály

     Helyek száma: 28

     A tanulók elsajátítják az épületeket alkotó elemekre vonatkozó gyakorlati és elméleti ismereteket, az épületek tartósságát szavatoló tényezőkkel (alap, falfelület, lépcső, tetőzet stb.), valamint tetőszerkezetek készítését.

5. KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS


     SZAKMACSOPORT: Környezetvédelem

     DOMENIU: Teh. ecolog și prot. calit. mediului

     Profil: technikai - tehnic

     Oktatás nyelve: magyar

     Induló osztályok száma: 1 osztály

     Helyek száma: 28

     A tanulók megismerik a levegő, víz és talaj védelmi eljárásokat, közreműködnek a hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési feladatokban, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos kirándulásokon vesznek részt.