Iskolánk

A Kós Károly Szakképző Líceum Kovászna megye egyik legnagyobb szakképző intézménye. Iskolánk profilja a textil-, fa- és építőiparhoz kapcsolódik. Az ipar egyre nagyobb igényeit próbáljuk kielégíteni jól képzett, szakközépiskolát végzett szakemberekkel: szakmunkásokkal és technikusokkal.
... a város központjában, a park felett helyezkedik el. Mai nevét a 2001 – 2002 –es tanév kezdetén vette fel. Az építész, író, grafikus, a transzilvanizmus megálmodója, Kós Károly többek között rendkívüli módon hozzájárult városunk építészeti arculatának kialakításához. Szépíróként, politikusként igyekezett egységesen szemléltetni és bemutatni Erdély népeinek közös életét, törekvéseit.
Iskolánk éppen a fenti szellem jegyében – nyitott minden, szakmát tanulni akaró diák számára. Célunk általános műveltségű, az európai elvárásoknak megfelelő szakmai tudással és képesítéssel felruházott fiatalokat nevelni.
Intézményünk felöleli a régiónkban hagyományos és gyakorolt mesterségek, valamint a mostan divatossá váló szakmák széles skáláját, minden oktatási szinten, ezáltal rugalmasan igazodva a munkaerőpiac igényeihez.

  Europe for Citizens - SLOVAKIA

Iskolánk ajánlata a 2016-2017-es tanévre

Fontos tudnivaló!

Minden VIII. osztályt végzett diák IX. osztályban, szaklíceumban, vagy 3 éves szakiskolában folytathatja a tanulmányait. Ennek befejeztével érettségi oklevelet és III. szintű, EU-konform, illetve II szintű, EU-konform (a szakiskola esetében) szakképesítést nyernek, olyan szakmában, amely mind gyakorlati, mind elméleti tudást igényel.
A mai társadalomban és az állandóan fejlődő gazdaságban jól képzett, az új technológiákat is használni képes fiatalok fognak csak érvényesülni.
Az iskolában a diákok elsajátítják azokat a műszaki alapkészségeket, amelyek szükségesek a rajzok elkészítéséhez, az anyagok és az új technológiák ismeretéhez, tervek kivitelezéséhez, valamint a továbbtanuláshoz, hiszen egyre több új anyag, technológia és eljárás kezd feltűnni a piacon, az elavult hálózatok helyett pedig újakat kell tervezni.

1. KŐMŰVES –KŐFARAGÓ-VAKOLÓ

SZAKMACSOPORT: Építészet és közművesítés
DOMENIU: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profil: technikai - tehnic
Oktatás nyelve: magyar
Induló osztályok száma: 1 osztály
Helyek száma: 28
A tanulók elsajátítják az épületeket alkotó elemekre vonatkozó gyakorlati és elméleti ismereteket, az épületek tartósságát szavatoló tényezőkkel (alap, falfelület, lépcső, tetőzet stb.), a végső kivitelezéssel (vakolás, padlózat, festés, tapétázás stb.), a nedvesség-, hőszigeteléssel és más eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat.

2. ASZTALOS

SZAKMACSOPORT: Faipari termékek gyártása
DOMENIU: Fabricarea produselor din lemn
Oktatás nyelve: magyar
Induló osztályok száma: 1 osztály
Helyek száma: 28
Az alapképzés ebben a szakmában kifejleszti a tanulóknál a szépérzéket, a fa megmunkálásának alapfogásait és fontosabb mozzanatait, tervezést!

3. KONFEKCIÓ - ÉS KÉSZRUHAGYÁRTÁS

SZAKMACSOPORT: Textilipar és bőripar
DOMENIU: Industrie textilă şi pielărie
Oktatás nyelve: magyar
Induló osztályok száma: 1 osztály
Helyek száma: 28
A tanulók megismerik a ruházati cikkek előállításának technológiáját, tervezését, a gépi anyag-megmunkálást, a szövetből és kelméből készült termékek előállítási módját.

4. ÁCS-ÁLVÁNYOZÓ

SZAKMACSOPORT: Építészet és közművesítés
DOMENIU: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Oktatás nyelve: román
Induló osztályok száma: 1 osztály
Helyek száma: 28
A tanulók elsajátítják az épületeket alkotó elemekre vonatkozó gyakorlati és elméleti ismereteket, az épületek tartósságát szavatoló tényezőkkel (alap, falfelület, lépcső, tetőzet stb.), valamint tetőszerkezetek készítését.

5. KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

SZAKMACSOPORT: Környezetvédelem
DOMENIU: Teh. ecolog ?i prot. calit. mediului
Oktatás nyelve: magyar
Induló osztályok száma: 1 osztály
Helyek száma: 28
A tanulók megismerik a levego, víz és talaj védelmi eljárásokat, közremuködnek a hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési feladatokban, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos kirándulásokon vesznek részt.

Tanulóink az alábbi szakmákban szerezhetnek szakképesítést:

Építőipari, valamint épületgépészeti műszaki rajzoló technikus
Építőipari és Közművesítési technikus vagy Épületgépészeti technikus
Textilipari technikus: konfekció - és készruhagyártás
Belső designér
Faipari technikus
Kőműves – kőfaragó
Textil konfekció
Víz- gáz és központi fűtés
Asztalos
Környezetvédelem

A Kós Károly Szakképző Líceum a szakmai képzések szervezésével, felnőttek számára, korszerű tananyagainak, módszereinek köszönhetően a térség fejlesztéséhez is hozzájárul. A végzősöknek jó esélye van az elhelyezkedésre, hisz a tanított szakmák megválasztása a vállalkozók elvárásaira és a térség munkaerő-szükségleteire épül.
A tanulók számos kulturális – művészeti, tudományos rendezvényen vehetnek részt, megismerhetik testvériskoláinkat (Gödöllőn, Kiskunhalason, Békéscsabán). Megyei és országos szakmai versenyekről mindig jó eredményekkel díjazottan térnek haza a tanulók.

Szeretnénk elérni, hogy a szakképzés ismét visszakapja az őt megillető társadalmi és anyagi megbecsülést. Hisszük, hogy értéket csak minőségi munkával lehet előállítani, és az országnak, Európának nagy szüksége van jó szakemberekre. A mi iskolánk olyan szakembereket képez, akik nem csak képletesen, de valóságban is építenek, alkotnak. Szeretnénk megérni, hogy iskolánk neve idővel egyet jelentsen a megbízható, igényes szakembereket képző iskolával, s hogy az itt végzettek büszkén mondhassák: a Kósba jártam.
Eredményes munkánk nyomán tanulóink sikeresen kezdhetik meg szakmai pályafutásukat a munkaerőpiacon, vagy tanulhatnak tovább egyetemen, főiskolán, illetve iskolánkban is, tudásuk továbbfejlesztéséért.
Adatok az iskoláról

☼ Oktatott nyelvek: angol, német, francia
☼ 4 informatika szakterem, 80 számítógéppel
☼ Vidéki diákjainknak 100 férőhelyes, korszerű bentlakás és étkezde áll a rendelkezésükre.
☼ Jól felszerelt sportbázis, sokféle sportolási lehetőséggel.
☼ 23000 kötetes könyvtár, olvasóterem.
☼ Fontosabb nyertes pályázataink, rendezvényeink:

o RICOP PHARE/2001-43000€, felnőttképzés, fejlesztés
o PHARE/2000 – 24000 € felnőttképzés, fejlesztés
o SOCRATES/COMENIUS 1/2005 - 10000€ közös projekt Finnországi Iskolával.
o Az iskola mellett működő Perspektíva Alapítvány, több rendben, összesen 7.000.000 forinttámogatást nyert az Apáczai Közalapítványtól az iskola (számítás-technika és a tanműhely) fejlesztésére.
o GRANT ŞCOLAR/2007 - 13000 € idegen nyelv szakterem.
o VII. Nemzetközi Építészeti Diákkonferencia házigazdája és szervezője volt az iskola, 26 Szakképző intézmény részvételével.
o 2009 – Kós Károly kültéri szobrának avató ünnepsége

A mai társadalomban és az állandóan fejlődő gazdaságban jól képzett, az új technológiákat is használni képes fiatalok fognak csak érvényesülni.
Az iskolában a diákok elsajátítják azokat a műszaki alapkészségeket, amelyek szükségesek a rajzok elkészítéséhez, az anyagok és az új technológiák ismeretéhez, tervek kivitelezéséhez, valamint a továbbtanuláshoz, hiszen egyre több új anyag, technológia és eljárás kezd feltűnni a piacon, az elavult hálózatok helyett pedig újakat kell tervezni.
Az iskolában minden igényt kielégítő bentlakás (kollégium) és étkezde működik, amelyek szünidős programok kivitelezésére is lehetőséget kínálnak.
Táborok, edzőtáborok, konferenciák, képzés-sorozatok, színhelyeként iskolánk ideális feltételeket biztosít.

 A képzés és az oktatás öt épületben történik, összesen mintegy 11000 m2 felületen, a gyakorlati képzés a szakszerűen felszerelt tanműhelyekben:
- ruhaipari és szövő-tanműhelyek
- asztalos-, építészeti, víz és központifűtés-szerelő-, valamint épületgépészeti tanműhelyek

Címünk:

Gábor Áron u. 18 sz. Sepsiszentgyörgy Postakód: 520008 Kovászna megye

Telefon:

004-0267-315536

Tel/Fax:

004-0267-314067

E-mail:

office@lkk.educv.ro